XML Sitemaps ще бъде активиран по подразбиране. Ще се индексират следните типове съдържание:

  • начална страница
  • страници на записи
  • основни типове записи
  • персонализирани типове публикации
  • основна таксономия (маркери и категории),
  • потребители (автори).

Файлът robots.txt, създаден от WordPress, също ще се свърже с индекса на Sitemap.